Mijn Woning

Veel gestelde vragen

U heeft een brief van ons ontvangen met de nieuwe energietarieven voor 2022. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen of opmerkingen heeft. Raadpleeg onderstaande antwoorden in de lijst met veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons bereiken via energie@croonwolterendros.nl.

Ik gebruik geen gas, waarom stijgen dan toch de tarieven?

In uw huis hangt geen eigen CV ketel en u gebruikt daarom geen gas. Croonwolter&dros levert u warmte voor verwarming en/of warm water. Deze warmte maken wij in installaties die bij u in het gebouw of in de buurt staan. Deze installaties gebruiken gas en elektriciteit, die Croonwolter&dros inkoopt.  

Zoals bekend zijn de energieprijzen van vanaf half 2021 sterk gestegen. Dit geldt niet alleen voor gas maar ook voor elektriciteit en andere energiesoorten. Onze inkoopkosten zijn daardoor sterk gestegen en dit moeten wij helaas doorberekenen in de warmteprijs.

De  kostenstijging is het grootst bij installaties die volledig op gas worden gestookt, daar stijgen de warmtetarieven het meest. Installaties die (deels) met elektriciteit verwarmen zijn energiezuiniger, daardoor is de kostenstijging minder groot en stijgen de warmtetarieven minder

Wat betekent de stijging van de tarieven voor mij?

In 2022 gaat u meer betalen voor warmte. Hoeveel uw kosten stijgen hangen af van het tarief dat bij uw woning geldt, en natuurlijk van uw eigen warmteverbruik. De tarieven die voor uw woning gelden en uw verbruik kunt u vinden op Mijncroonwolter&dros of op uw laatste jaarafrekening. Onderaan de webpagina vindt u enkele voorbeeldberekeningen.

Ben ik met warmte duurder uit dan met gas?

Nee, u bent niet duurder uit. Is uw woning aangesloten op een gasgestookte installaties dan is uw kostenstijging gelijk aan die van iemand met hetzelfde verbruik en een eigen CV ketel.  Is uw woning aangesloten op een installatie die verwarmt met elektriciteit dan bent u zelfs iets voordeliger, uw kostenstijging is dan ca. € 15 per maand lager dan met gas.

Mag Croonwolter&dros de kostenstijging doorberekenen?

Ja, Croonwolter&dros moet zich houden aan de Warmtewet, hierin is onder andere bepaald wat warmte maximaal mag kosten. De wettelijke maximum prijs per GJ is gebaseerd op de prijs van aardgas. Jaarlijks in december berekent de Autoriteit Consument en Markt (ACM) wat het maximale warmtetarief is voor het volgende jaar, in 2022 is dit € 53,95 per GJ.

Dit jaar heeft de ACM de warmteleveranciers gewaarschuwd om de tarieven niet zomaar te verhogen tot het maximum. Warmteleveranciers mogen alleen de gestegen kosten doorberekenen, en geen extra winst maken. Croonwolter&dros voldoet hieraan, door bij de energiezuinige, elektrische installaties 15% onder het maximum tarief te blijven. Alleen bij de gasgestookte installaties is de kostenstijging zo hoog, dat we daar het maximale tarief moeten rekenen.

De Warmtewet regelt ook het maximale vastrecht. Het vastrecht van Croonwolter&dros is niet overal hetzelfde, omdat hierover met verhuurders verschillende afspraken zijn gemaakt. Het vastrecht is uiteraard nergens hoger dan het maximum, en in de meeste gevallen aanzienlijk lager dan het maximum, soms wel tot 50%.

Als de gasprijs later dit jaar weer gaat stijgen of dalen, wordt de prijs dan weer aangepast?

De warmtetarieven staan vast voor heel 2022, ongeacht wat de energieprijzen verder gaan doen. Dit is in de Warmtewet bepaald.

Hoe ontvang ik compensatie van de overheid?

Met een aantal maatregelen compenseert de rijksoverheid in 2022 de hogere kosten van energie. Voor een doorsnee huishouden gaat de energiebelasting gemiddeld met € 34 per maand naar beneden. Het precieze bedrag is afhankelijk van uw elektriciteitsverbruik. Meer informatie leest u op www.rijksoverheid.nl, zoekfunctie ‘stijgende energierekening’.

De overheid heeft bepaald dat de lagere energiebelasting wordt verrekend door de leverancier van elektriciteit, en niet door de warmteleverancier. Je ziet de verlaging dus niet terug in het voorschot of op de factuur van Croonwolter&dros.

Daarnaast regelt uw gemeente voor mensen met een laag inkomen een extra vergoeding van € 200 op energiekosten. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Wat kan ik doen om een hoge bijbetaling te voorkomen?

Croonwolter&dros heeft dit jaar de voorschotten al vanaf 1 januari aangepast aan de nieuwe tarieven. Normaal gesproken doen we dit pas bij de jaarafrekening. Door de voorschotten zo snel mogelijk aan te passen, proberen we bijbetalingen te voorkomen.

U kunt zelf ook iets doen om uw rekening laag te houden, namelijk zorgen dat u zo min mogelijk warmte verbruikt. Kijk op onze websitesite bij uw object omgeving voor stooktips.

Wat als ik het nieuwe voorschot niet kan betalen?

Neem in dat geval contact met ons op via energie@croonwolterendros.nl Samen met u zoeken we naar een oplossing.

Verder is het goed om te weten dat de gemeente aan mensen met een laag inkomen een extra vergoeding van € 200 euro kan geven voor de gestegen energiekosten. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden.

Voorbeeldberekeningen voor gasgestookte installaties

Gasgestookte installaties warmteprijs € 53,95 per GJstijging warmtekostenenergiebelasting*)netto extra kosten per jaarnetto extra kosten per maand
Laag verbruik 15 GJ449-400494
Gemiddeld verbruik 25 GJ734-40033427
Hoog verbruik 35 GJ1018-40061852

Voorbeeldberekeningen voor installaties op elektriciteit

Installaties op elektriciteit warmteprijs € 45,86 per GJstijging warmtekostenenergiebelasting *)netto extra kosten per jaarnetto extra kosten per maand
Laag verbruik 15 GJ328-400-72-6
Gemiddeld verbruik 25 GJ532-40013211
Hoog verbruik 35 GJ735-40033528