Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wie is Croonwolter&dros?

Croonwolter&dros ontwerpt, realiseert, onderhoudt en beheert technische systemen en installaties. Dit doen we in gebouwen voor de zorg, het onderwijs, de zakelijke markt, de industrie en in schepen, windparken, bruggen, sluizen en tunnels.. Met een omzet van 550 miljoen, 3.000 medewerkers en vestigingen in heel Nederland zijn wij het grootste in elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering gespecialiseerde bedrijf in Nederland. Croonwolter&dros is onderdeel van bouw- en techniekconcern TBI.
De afdeling Smart Energy houdt zich bezig met energiebesparing, duurzame energie en met het beheer en exploitatie van verwarmingsinstallaties, waaronder die in uw nieuwe woning.

Ik wil of kan mij niet via internet als klant aanmelden, hoe kan ik mij dan aanmelden?

Neem contact op met een van onze medewerkers via het telefoonnummer 0900-8243473 om uzelf aan te melden als klant bij Croonwolter&dros. Wij doorlopen samen met u de aanmelding en sturen u de leveringsovereenkomst ter ondertekening.

Kan ik een andere leverancier kiezen?

Nee, dit is voor de levering van warmte, warm water en koeling niet mogelijk omdat uw woning is aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie. De verhuurder van uw woning of de VVE kiest de warmteleverancier voor het gehele complex.

Levert Croonwolter&dros ook elektriciteit en water?

Wij leveren geen elektriciteit, deze kunt u blijven afnemen bij uw huidige leverancier of u kunt hiervoor een andere leverancier kiezen. Koud drinkwater leveren wij alleen voor de woningen van gebouw Walraven in Bennekom, in alle andere complexen levert het regionale waterbedrijf dit. Vergeet dus niet om bij een verhuizing dit aan deze bedrijven door te geven!

Wat zijn de tarieven?

De tarieven verschillen per complex, omdat deze worden vastgesteld in overleg met de verhuurder. U vindt op deze site, onder de naam van uw gebouwencompex of wijk, de actuele tarieven in het Product- en tarievenblad.

Voldoet Croonwolter&dros aan de Warmtewet?

Croonwolter&dros voldoet aan de eisen van de Warmtewet en staat onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt. Wij beschikken over een leveringsvergunning voor warmte van de ACM. Onze tarieven liggen op of onder het maximum tarief, dat jaarlijks door de ACM wordt vastgesteld. Zie ook de website van de ACM https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Hoe wordt het voorschot vastgesteld?

Het eerste voorschotbedrag wordt bepaald op basis van de actuele energie- en watertarieven en op het gemiddelde verbruik in het complex. Is uw woning net nieuw gebouwd dan maken wij een schatting hiervan. Uw werkelijke verbruik kan echter hoger liggen. Het is dus verstandig om uw verbruik zelf in de gaten te houden en zo nodig het voorschot tijdig te verhogen.

Let op! In een nieuw gebouwde woning moet u er rekening mee houden dat het verbruik van verwarming in het eerste en tweede jaar van bewoning vaak hoger ligt dan in de jaren daarna. Dit komt door het vele vocht dat tijdens de bouw is opgenomen in de woning.

Kan ik mijn voorschot aanpassen?

Ja, u kunt dit zelf aanpassen op deze site via MijnCroonwolter&dros. Ook kunt u dit aanvragen per e-mail of via onze telefonische helpdesk op 0900-8243473.

Wanneer moet ik betalen?

De facturatie verloopt op dezelfde wijze als u gewend bent bij energie. Maandelijks betaalt u een voorschot en jaarlijks ontvangt u een jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. U betaalt het voorschot rond de 28e van elke maand voor de daarop volgende maand. Zo betaalt u bijvoorbeeld eind januari het voorschot voor de maand februari.

Hoe kan ik betalen?

Alle betalingen gaan per automatische incasso. Naast de ondertekening van de leveringsovereenkomst geeft u ook een machtiging af voor automatische incasso.
Indien automatische incasso niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. U ontvangt dan een factuur en u kunt dan het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer krijg ik de jaarafrekening?

Wij maken de jaarafrekening op over de periode van 1 januari tot en met 31 december. U ontvangt de jaarafrekening in februari.Bij enkele gebouwen/wijken  gaat de jaarafrekening over periode 1 juli – 30 juni. In dat geval ontvangt u de jaarafrekening in augustus. Het definitieve bedrag dat u moet betalen wordt op basis van uw werkelijk verbruik vastgesteld en verrekend met de betaalde voorschotten. Bij opzegging ontvangt u een eindafrekening van Croonwolter&dros.

Wat als ik de rekening niet kan betalen?

De rekening komt u niet uit of is onverwacht hoog en u kunt een keer niet betalen. Dat kan iedereen overkomen. Het is dan belangrijk dat u snel contact met ons opneemt. We luisteren naar u en zoeken samen een oplossing. Wachten maakt het alleen maar duurder. In veel gevallen is een betalingsregeling mogelijk zodat u de rekening gespreid kunt betalen. Heeft u een aanmaning van ons ontvangen, dan heeft u nog 7 dagen de tijd om te betalen. Betaalt u niet binnen 7 dagen na de aanmaning, dan krijgt u een ingebrekestelling. Daarin staat welke openstaande bedragen u nog moet betalen, en er staan nu ook  incassokosten vermeld. De incassokosten zijn minimaal € 40,-. Dit is écht de laatste mogelijkheid om te betalen zonder extra kosten. Zorgt u ervoor dat het bedrag binnen 15 dagen op onze rekening staat. Na deze termijn dragen wij de rekening over aan de deurwaarder en bent u de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Wat moet ik doen als ik de huur opzeg?

U kunt uw verhuizing doorgeven via MijnCroonwolter&dros. Daarbij kunt u ook de eindstanden van de meters aan ons doorgeven. Mocht opzeggen via MijnCroonwolter&dros voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw verhuizing ook aan ons doorgeven via de e-mail of telefonisch.

Wanneer moet ik de meterstanden doorgeven?

Croonwolter&dros werkt met “slimme” meters, die zelf de stand aan ons doorgeven. U hoeft daarom alleen de standen door te geven op de eerste en op de laatste dag dat u de woning huurt. Dit kan via MijnCroonwolter&dros of per e-mail of telefonisch.

Waar kan ik storingen melden?

Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 0900 - 824 3473. Voor sommige wooncomplexen hebben wij met de verhuurder afgesproken dat u een storing bij de verhuurder of een ander bedrijf moet melden. U kunt het storingsnummer dat voor uw woning geldt vinden op deze site, op de webpagina met de naam van uw wooncomplex.